Útépítő- és karbantartógép kezelő


Útépítő- és karbantartógép kezelő

OKJ 32 582 02

A képzési program nyilvántartásba vételi száma: E-000720/2014/A039

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Az útépítő- és karbantartógép kezelője munkakörét megfelelő üzembiztonsággal, szakszerűen, a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartása mellett önállóan látja el a termelés megkövetelte színvonalon.

 

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- a munkavégzés helyét kijelölni és biztosítani

- felmérni a munkagéppel elvégzendő feladathoz szükséges területe.

- áttekinteni a feladat ellátásához szükséges dokumentumokat és a napi eseményeket bejegyezni a munkagép-naplóba

- műszakkezdés előtti biztonsági és üzemi ellenőrzéseket végrehajtani

- elvégezni a gép előírás szerinti stabilizálását, telepítésé.

- útépítő- vagy karbantartó-gépet üzemeltetni, munkavégzést végrehajtani

- munkaterületen a szükséges helyváltoztatásokat végezni

- biztonságosan végrehajtani a kitermelési, rakodási, szállítási és lehelyezési műveleteket

- műszak végi feladatokat ellátni, a gépre vonatkozó műszaki és munkavédelmi előírások szerint

- betartani az útépítés sajátos munkavédelmi előírásait

- betartani a munkakörére vonatkozó munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat

- használni a munkakörére és a kezelt gépre előírt egyéni és csoportos védőeszközöket

- felmérni és jelenteni a veszélyforrásokat, valamint az egészségre ártalmas tényezőket

- baleset, illetve veszélyhelyzet esetén munkakörének megfelelően intézkedni

 

 

A 32 582 02 azonosító számú, Útépítő- és karbantartógép kezelője megnevezésű szakképesítés szakmai követelmény moduljainak azonosítója és megnevezése, ill. a szakmai vizsga részei:

A B C
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
10443-12 Gépkezelők általános ismeretei szóbeli
10450-12 Útépítő- és karbantartógép kezelő speciális feladatai gyakorlati, szóbeli

 

 

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Útépítő- és karbantartógép kezelő gyakorlati feladatai

 

Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: —

 

Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Útépítő- és karbantartógép kezelők elméleti ismeretei

 

 

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

A B C
FEORszáma FEOR megnevezése  A szakképesítéssel betölthetőmunkakör(ök)
8422 Földmunkagép és hasonló könnyű és nehézgép kezelője Útépítő- és karbantartógép kezelő

 

 

A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Iskolai előképzettség: alapfokú végzettség

Egészségügyi vizsgálat: szükséges

 

 

Tervezett képzési idő: a képzésben résztvevőkkel megbeszéltek szerint

 

 

 

 

ÚTÉPÍTŐ- ÉS KARBANTARTÓGÉP KEZELŐ

 

Jogosítvány köteles gépek:

 

Gépcsoport kód Útépítő gépek   Gépcsoport kód Útburkolat javító gépek   Gépcsoport kód Karbantartó gépek
5599 Alagútépítő gép 5631 Aszfalt és betonburkolat bontó 5631 Ároktisztító-maró munkagép
5341 Aszfaltbedolgozó finischer 5631 Aszfalt és betonvágó gép 5631 Hómaró és hótoló gépek
5344 Aszfaltburkolat maró 5631 Aszfalt újrahasznosító berendezés 5631 Só- és homokszóró gép
5343 Betonbedolgozó finischer Emulziószóró berendezés 5631 Szalagkorlát-, oszlop-, táblamosó gép
5316 Talajstabilizátor Kátyúzó gép 5631 Önjáró seprűgép
Önjáró útburkolati jelfestő 5631 Útfenntartó és karbantartó gépek
Útkorona átfúró berendezés